Izraelské muzeum

Toto národní muzeum, které patří mezi nejvýznamnější archeologická muzea na světě, naleznete – jak jinak – v Jeruzalému.

Dovolená v Izraeli

Nikde na světě není soustředěno tolik památek s historií starou až šest tisíc let jako právě v Izraeli. Chtěli byste na vlastní oči  vidět  skvosty  této Bohem zaslíbené země? Pojeďte s námi a ukážeme Vám to nej z Izraele.

Judská poušť

Judská poušť se nachází na východě Izraele, mezi Judskými horami a Mrtvým mořem. I když svou rozlohou (asi 1 500 km2 ) se řadí k malým pouštím, nalezneme zde mnoho fascinujících přírodních rezervací, historických památek a v klášterů.

Výročí 100 let od založení Tel Avivu

Když se řekne Izrael, většina lidí si hned vybaví zlatý Skalní dóm, černě oděné ortodoxní Židy nebo krajinu biblických příběhů. A to ještě v lepším případě.

Jordán

Jordán (arab. Nahr al-Urdunn, hebr. HaJarden) teče posvátnými břehy tří monoteistických náboženství: judaismu, islámu i křesťanství. Pro Židy hraje roli spojenou se samotným územím Izraele. Lid, vedený Jozuem, jej překročil na své pouti do země zaslíbené.

Kafarnaum

Vesnici a později městu Kafarnaum (lat. Caperanum, hebr. Kfar Nachum, čili "Vesnice Nachumova," jehož osoba je dodnes záhadou) by se stěží dostalo takové pozornosti, kdyby nemělo být svědkem tolika biblických událostí.

Tabgha a okolí Galilejského jezera

V okolí Galilejského jezera se rozkládá národní park Hammat Tiberias. Našince může překvapit podoba národního parku, v tomto případě se jím míní především památkové rezervace.

Galilejské jezero

Galilejské jezero, známé též jako Kineretské (hebr. kiner, čili harfa, lyra), Tiberiadské, či Gnezeratské. Nachází se v Severním distriktu.

Tiberias

Město se nachází v Severním distriktu, leží na západním pobřeží Galilejského jezera (hebr. Yam Kinneret). Město nese název po římském císaři Tiberiovi, jemuž bylo vystavěno na počest.

Karmel

Karmel není hora v pravém slova smyslu, jedná se spíše o hřeben, vinoucí se od pobřeží Haify několik kilometrů až k Jezreelskému údolí. Na Karmelu je zřízen národní park Mount Carmel National Park.

Syndicate content