Karmel

Karmel není hora v pravém slova smyslu, jedná se spíše o hřeben, vinoucí se od pobřeží Haify několik kilometrů až k Jezreelskému údolí. Na Karmelu je zřízen národní park Mount Carmel National Park. Vrch samotný se tyčí do výše 500m, a to doslova nad mořem. Z toho důvodu hrál v dějinách strategickou úlohu, samotné město Haifa bylo v 18. stol. přebudováno právě vzhledem k pozici hory. Hora nenechává v pásu podél pobřeží mnoho prostoru, proto je neuvěřitelné, jaký počet osídlení zde archeologický výzkum doložil - číslo se blíží neuvěřitelným 250! Karmel je zajímavý i svojí faunou, díky mořským proudům vyniklo na svazích specifické klima, takže na hoře se daří druhově pestré skladbě rostlinstva.Horu nalezneme také ve Starém zákoně. Nejzásadnější roli dostala v příběhu Eliáše, který zde zázrakem nechal vznít oběť Hospodinovi, čímž přemohl snahy 450 Baalových kněží. Písmo zmiňuje horu také jako symbol plodnosti a krásy, jak o ní mluví proroci Izajáš a Nachum a také král Šalamoun. Na Karmelu se dá navštívit i Eliášova jeskyně.Křesťanský karmelitánský řád má původ také zde, dodnes na Karmelu stojí jeden jejich kostel a klášter, který je možno zčásti projít. Nese název Stella Maris (Mořská hvězda) a společně s kostelíkem stojí naproti majáku, další dominantě města. Stavba samotná byla dokončena až r. 1836 a láká zajímavými stropními malbami a freskami. V budově je i muzeum s pozůstatky byzantských staveb.K hoře se zásadním způsobem váže ještě jedno náboženství, Baháismus. Na svazích nad Haifou stojí dvě zásadní budovy této víry, a totiž Baháistický chrám (Baha´I Shrine of the Bab) a Dům spravedlnosti. Chrám nese název po Bábovi, zvěstovateli příchodu posla "Božího" (viz), ztělesněném v Bahá'u'lláhovi, který zde v 19. stol opravdu působil. Báb znamená brána, míněn je právě anticipovaný příchod onoho posla, jemuž má být chrám branou. Dům spravedlnosti je zase nejvyšší instituce tohoto směru, jedná se o instanci jejich vlastní spravedlnosti. Lidstvo by podle baháismu mělo být spravováno jednotnými celoplanetárními institucemi. Areál chrámu i krásných přilehlých zahrad je volně přístupný, při vstupu do chrámu je potřeba mít dlouhé rukávy a nohavice.Svah Karmelu hostí ještě Haifskou universitu, ve které sídlí museum s cennými archeologickými nálezy (dokonce mají vylovenou starověkou loď) a expozicí impresionismu a jiné malby 19. stol.