Caesarea

Někdejší hlavní město římské provincie a pozdější křižácká pevnost, Caesarea je opravdu historickou lahůdkou. Leží přibližně 30 km jižně od města Haifa a nabízí rozsáhlé archeologické vykopávky, zachovalé památky i moderní umění.HistorieMěsto samotné založil schopný král Herodes r. 13 př. Kr. na počest císaře Octavia Augusta a na dalších téměř 600 let se stala hlavním městem provincie Judea, postupně přešla z římské pod východořímskou správu. Je i významným biblickým místem, apoštol Petr zde pokřtil prvního pohana a Pavla zde 2 roky věznili. Antickou prosperitu a slávu vystřídal s odcházejícím věkem neodvratný úpadek, v 7. stol. bylo dobyto Araby a stalo se tak druhořadým městem v nově dobytém území. Křižáci získali město na přechodnou dobu, ale r. 1187 jej ztratili nadobro. Za jejich éry zde vyrostly nová pevnost, přístav a dokonce katedrála, ve které měl být uložen sv. Grál. R. 1265 město definitivně srovnal se zemí mamlúcký vojevůdce Baibars, ani ne tak ze zášti ke kultuře, jako spíše k barbarským Evropanům.PamátkyAntickou slávu Caesareje dnes připomínají povětšinou rozvaliny, ale nalezne se zde i několik zachovalých unikátů. Tak třeba zbytky unikátního římského akvaduktu, který byl, jako snad jediný známý na světě, zdvojen, když ten předešlý přestal stačit potřebám města. Další významnou pamětihodností je zrekonstruovaný antický amfiteátr, má 100 m široké jeviště. Za pozornost stojí ještě sutiny Augustova chrámu a především zbytky po křižáckém opevnění, s důmyslným obranným systémem. Na pobřeží ještě odolává torzo středověkého křižáckého přístavu.Kultura a sportNěkteré památky občas dodnes hostí kulturní akce pro turisty, zvláště amfiteátr, kde se zvláště v turistické sezoně inscenují muzikály, balet, koncerty. Ve městě lze nalézt i Muzeum moderního jihoamerického umění (Museum of Modern South American Art) a během celého roku se zde koná hojně kulturních akcí. Na starý přístav je krásný výhled z nových restaurací a Caesarea má i písečné pláže, je regulérním středomořským letoviskem. Dnešní Caesarea nemá s tou antickou a křižáckou kromě vykopávek mnoho společného. Byla vybudována až v 50. letech 20. století, a proto nelze mluvit o žádném snoubení minulosti s dneškem, nepočítáme-li několik muslimských staveb, které město pohltilo. Mezi moderním státem Izrael a staršími dějinami Palestiny lze hledat kontinuitu pouze myšlenou.Národní parkČást Caesareje patří pod správu Národního parků Izraele, jedná se o část archeologických vykopávek a odkrytého starého města.