Jaffa

V srdci nového a moderního Tel Avivu zůstalo ponecháno původní arabské město Jaffa, které si, stranou všeho zájmu, zachovalo svůj původní ráz dodnes a s rostoucím zájmem o autenticitu a tradice se stalo oblíbeným turistickým cílem. Jaffa byla odjakživa významným přístavem a branou do země a dodnes si zachovává charakter 18. a 19. stol. V kontrastu s Tel Avivem plným věžáků působí Jaffa tradičně arabsky, s nezbytným tržištěm, spletí křivolakých uliček a starými kostelíky a mešitami.Přímo do města se dá dostat po promenádě, vedoucí po celé délce kolem moře. Začíná v severní části moderního města a končí na jaffském přístavišti. To je přirozeným centrem starého města a dobrým výchozím bodem pro další tůru. Rybáři zde prodávají své úlovky a nachází se zde i marina, odkud se pořádají vyhlídkové plavby a okružní jízdy lodí podél pobřeží Tel Avivu, takže si člověk celé město prohlédne i z moře. Anebo může vyšplhat na hradby a naskytne se jiný pohled na celé pobřeží starého i nového města.Ve spodní části Jaffy je Hodinové náměstí, tedy Clock Square, pojmenované po hodinové věži, kterou zde r. 1906 nechal zbudovat turecký sultán Abed-el-Hamid. Náměstí je přirozeným centrem města a vyráží odtud okružní jízdy. Kdo preferuje samostatné pochůzky po městě, rozhodně nebude zklamán, město si zachovalo specifický genius loci a jenom procházka tak může být silným zážitkem. Nedaleko náměstí je proslulý Bleší trh a půjde-li člověk na hranice starého města, může potkat starou městskou bránu po zbořených hradbách. Celá stará Jaffa leží na pahorku a fyzický střed tvoří náměstí Kikar Kedumin, kde lze nalézt informační centrum.V Jaffě lze také nalézt jednu zvláštní čtvrť koloniálního charakteru, centrum americko-německých křesťanských přistěhovalců z r. 1866. Čtvrť se stala místním centrem, protože byla jedna z mála svého druhu a proudily sem zástupy křesťanských přistěhovalců. Už od r. je organizoval Řád německých rytířů, který tyto exody podporoval, proto zde vyrostlo i několik poboček tehdy významných cestovních kanceláří a hotelů. Jsou mnohem skromnější než moderní stavby, které se nevyhnuly ani Jaffě, ale její ráz nenarušují.Ve starém městě lze nalézt i kostely snad všech křesťanských církví, katolické, řecko-katolické, řecké a ruské pravoslavné i arménská a libanonské maronitské. Krásný je barokní františkánský kostel sv. Petra, v jehož útrobách podle průvodců meditoval Napoleon při dobytí města. Pro ty, kdo následují biblické stopy, bude vděčným místem dům Šimona Koželuha. Na jeho střeše se stal zázrak očištění rituálně nečistého jídla a Šimon se pak vydal do Judey zvěstovat Krista.Jaffa přitahuje množství umělců, a to nejen izraelských. Zvláště v období svátků a o šabatech se pořádají výstavy, vernisáže apod., město je takovou menší kulturní Mekkou.