Akko

Známé pobřežní město s křižáckou minulostí se nachází severně od Haify na jednom z mořských výběžků. Má k 50 000 obyvatel s arabskou většinou, takž patří k těm levnějším. Na anglických nápisech ho hledejte jako Acre. Akko je klidné a příjemné městečko, prosto shluku nedaleké Haify. Historie z města přímo dýchá, budovy nezapřou evropský ráz, pocházející až z dob křižáckých výprav. Právě v období křesťanských království ve Svaté zemi v 11.-13. stol. bylo muslimské město radikálně přebudováno. Tato středověká část města je dodnes zachována, ušetřili ji i pozdější muslimští dobyvatelé. Nejstarší část města je možno nalézt nedaleko citadely, poblíž informačního centra. Oblíbené jsou výpravy do někdejších podzemních křižáckých sálů, teprve nedávno objevených. Jedná se o komplex sedmi sálů, prochází se zde Tureckou halou, Rytířskými sály a končí se ve Velkém sálu (Grand Meneir), odkud křižáci téměř před tisíciletím vládli svým pouštním královstvím. Je zde i zachovalá ošetřovna a jídelna (refektář). Takto zachovalé interiéry se po křižácích snad nikde jinde nezachovaly. V podzemních prostorách křižáckého muzea, naproti Rytířskému sálu se nachází Okashi Art Museum, muzeum umění.Celému městu dominuje zelená mešita Al Jazzar ze sedmnáctého století, vystavená za osmanské vlády na místě někdejší křižácké katedrály. Dodnes slouží místním. Místní turecké lázně fungují také jako muzeum, kde jsou k nalezení expozice o bohaté a divoké minulosti města. Lázně zdobí mramorové podlahy a mozaiková výzdoba, sama budova má zdařilé provedení. Obsahuje několik místností propojených klenbami a stropy s důmyslně propracovanými světlíky. Lázně jsou občas zvané Hammam al-Pasha, lázně Al-Jazzara, paši, který inicioval i stavbu zelené mešity. V citadele z 12. stol. sídlí Muzeum vězňů odporu, dokumentující židovský odpor proti nadvládě britského mandátu. Z vězení, které zde sídlilo, uprchlo během povstání r. 1947 množství povstalců.Bez povšimnutí by neměla zůstat Purpurová pláž, Argaman, považovaná za jednu z nejkrásnějších v Izraeli. Leží na jih od starého města a nabízí pohled jak na siluetu starobylého Akka tak na moderní Haifu. Lze si zde i objednat vyhlídkovou plavbu kolem městských hradeb.