Golanské výšiny

Na severovýchodě Izraele leží výběžek rozsáhlejšího pohoří, tvořící spornou část izraelských Golanských výšin (Ramat Ha-Golan). Oblast není zpřístupněna celá, protože zde leží pás demilitarizované zóny na hranici se Sýrií. Oblast je z větší části náhorní plošinou, ve výšce až 1000m n. m. Od severu k jihu má oblast 71km, od západu k východu 27km v nejširším místě. Rozloha celé oblasti činí asi 1150km2. Samotné Golanské pohoří přesahuje území Izraele do Sýrie a jižního Libanonu. Dominantu pohoří tvoří hora Hermon (2184m), na které je populární lyžařské středisko. Hermon je i několikrát zmiňován v Bibli, Ježíš zde měl předpovědět svou smrt a vzkříšení v Jeruzalémě. Předtím zde měla být hora dějištěm mytologických příběhů starých Kanaanců. V létě, kdy Izrael sužují vedra, panuje na hoře Hermon jarní počasí, teploty okolo 20°C a turistu čekají rozkvetlé louky a daleké výhledy. Na horu vede i lanovka.Na jejích svazích je zachovalá středověká pevnost Ka alat Namrud, tyčící se nad jedním z pramenů Jordánu. Užitečný byl muslimským obráncům před křižáky, ale rytířům přesto podlehli a na hradě se podepsal i evropský architektonický rukopis. Pevnost proslula také jako základna asasínů, společenství bojovníků, kteří bojovali s vidinou ráje a pod vlivem hašiše a byli obávaným soupeřem křižáků. Asasín je etymologický základ pro anglické assasin. Sekta podlehla ve 13. stol. nájezdu Mongolů.Další pozoruhodností je vesnice En Kinya, centrum místních Drúzů, kteří jinak žijí převážně v sousedním Libanonu. V Izraeli jsou koncentrováni právě v Golanských výšinách (z asi 30 000 obyvatel tvoří 16 000) a tvoří arabskou (šíitskou) menšinu, která jediná dosahuje většího společenského postupu v Izraelské téměř výlučně židovské společnosti. Ve zdejším "Domě Drúzů" si lze koupit jejich typický chléb a kávu.Výlety a turistikaGolanské výšiny lákají k pěším výletům, okolí nabízí množství značených a upravovaných tras, s nainstalovanými žebříky a zábradlími. Vyrazit lze třeba podél potoků Nahal Gubta, Nahal Zavitan, Nahal Yahudiya, Nahal Meshushim a dalších. Potoky tvoří malebná údolíčka a v létě zde lze nalézt i osvěžení, třeba v zatopené prohlubni Birkat Ram. Zvláště centrální část Golan oplývá kaňony, dravými proudy potoků, rozlehlými údolími a vodopády, Gamla Waterfall je tím nejvyšším izraelským. V oblasti už je ustanoven národní park Yahudiya Forest Nature Reserve, kousek od něj je Gamla, centrum dávného protiřímského odboje. V oblasti se nachází hejna supů, kteří jinde v Izraeli nežijí, proto můžete během výletu počítat s jejich společností nad hlavami.Politická situaceGolany původně k Izraeli nepatřily, ten je získal až v Šestidenní válce r. 1967 na Sýrii. Po Jom Kippurské válce r. 1973 byla jejich část vrácena, ale r. 1981 Izrael opět celou oblast anektoval a většina arabského obyvatelstva prchla do Sýrie. Během 90. let probíhala jednání mezi oběma státy, ale dodnes trvá stav, kdy Izrael Golany spravuje. Pohoří je pro židovský stát otázkou života a smrti, z hor lze přehlédnou celý Izrael, který pod nimi leží jako na dlani. Oblast je dnes klidná, mezi Izraelem a Sýrií vede demilitarizovaná zóna hlídaná jednotkami OSN a valná část pohoří je zpřístupněna. V poslední době (zima 2008) se opět uvažuje o navrácení Golan, v zájmu zlepšení vztahů se Sýrií, protože pozice Izraele začíná být ohrožována Íránem.