Nazaret

Hlavní město Severního distriktu, s populací asi 65 000 obyvatel. Ročně sem směřují desítky tisíc turistů, aby spatřily místo mládí Ježíše Nazaretského. Město se nachází v otevřené krajině mezi Galilejskou vrchovinou, Jezreelským údolím a Estrelonskou rovinou. Většinu dnešního obyvatelstva tvoří Arabové, s početnou komunitou Arabů pokřtěných, což je světový unikát.Město samotné je typickým příkladem vnitrozemské Izraelské zástavby, k nalezení jsou zde všudypřítomné křivolaké uličky, kamenné domy pocházejí převážně z 19. a 20. stol. O stavby je dobře postaráno, protože při rekonstrukcích se dočkaly zvýšené ochrany. Většina staveb je světských, Nazaret není takovým shlukem kostelů, jako např. křesťanská čtvrť v Jeruzalému. Nicméně i tak je jich zde požehnaně, kláštery i kostely jsou většinou v původním gotickém slohu. Nepřehlédnutelnou dominantou je bazilika Zvěstování, největší křesťanský komplex na Blízkém východě. Vystavěná je na místě, kde už předtím stálo několik kostelů, dnes patří římskokatolické církvi a konají se zde regulérní mše. Celý chrám má zajímavé architektonické řešení, kupole je postavena tak, že zajišťuje přirozené světlo uvnitř baziliky. Uvnitř areálu zase nalezneme mozaiky, kde byli Ježíš a Marie vyobrazeni podle kanonizovaných podob, přisouzených jim v různých křesťanských kulturách. Bazilika stojí nad jeskyní, nad níž měl podle tradice stát i dům panny Marie. Monumentální stavba se započala r. 1954 a vysvěcena byla až r. 1969. Dovnitř lze vstoupit jen v dlouhých kalhotách, ženy musí mít dlouhou sukni i rukáv.Přilehlý kostel sv. Josefa tvoří druhou dominantu Nazaretu, nicméně působí klidnějším dojmem. Má stát na místě, kde byl dům tesaře Josefa. Do 18. stol. zde byla jen hromada sutin, tehdy ale parcelu zakoupili františkáni a na místě někdejší křižácké kaple vysvětili kostel zasvěcený Ježíšovu otčímovi.Jiná pamětihodná místa připomínají další sakrální stavby, např. kostel sv. Gabriela, ležící před studnou, kam si panna Marie chodila pro vodu. Patří řecké pravoslavné církvi a vstup dovnitř se tak řídí jejími pravidly. Řeckokatolický synagogální kostel u tržiště vděčí za svůj název přestavbě někdejší synagogy, kde měl učit sám Ježíš (možná to byla i ta synagoga, kde podle Lukášova evangelia Ježíš předčítal z Písma a byl následně vykázán z Nazaretu). Na kopci v horní části města je kostel chlapce Ježíše, kde dnes funguje církevní škola. Také se zde sdružují arabští křesťané. Je odtud hezký výhled na město. V kostelíku večeře Páně se nachází velký plochý kámen, připomínající stůl, kde měl Syn člověka večeřet.Město hostí i nemalý počet místních klášterních kongregací, tedy Řeholníky Betharramské kongregace, Sestry Zvěstování, Sestry z Nazaretu a mimoto i kláštery karmelitánek a klaristek. Některé kláštery se přeorientovaly na poskytování ubytování poutníkům, takže v praxi je dnes půlka kláštera světská a přístupná cestovatelům, zatímco do druhé mohou jenom řeholníci. Na kláštery se doptáte pouze v jejich anglickém názvu, protože hebrejské obdoby nepřešly do běžného užití a angličtina jinak tvoří běžný dorozumívací jazyk. Většina veřejnosti určených nápisů je právě anglicky.Ve staré části města stojí Bílá mešita, kam se lze podívat mimo čas modliteb. Je první mešitou ve městě a dostavena byla v roce 1812. A nebylo by to blízkovýchodní město, aby se tu od baziliky a dále do svahu netáhlo tržiště. Vedle obyčejných trhovců jsou zde i proslulí kovotepci a kaligrafové arabského původu a v klášteře Sester Zvěstování naleznete i ikonické umění tamějších řeholnic.