Bahá´í

Bahá´í je ojedinělá teosofická a synkretická víra. To znamená, že se během svém formování nechala inspirovat jinými náboženstvími, zároveň se snaží najít ve všech světových vírách určité body, moudrost, kterou by šlo propojit a dát z ní vzniknout nové, univerzální víře a vědění. V Bahá´í tak můžeme nalézt vliv islámu a křesťanství, zároveň se víra odvolává třeba na Kršnu nebo Buddhu. Na celém světě je dnes na 6 milionů praktikujících věřících, rozesetých po celé Zemi. K nejnavštěvovanějším modlitebnám dnes patří třeba Lotosový chrám v Indii. Bahá´í má silnou vazbu na Izrael, v 19. stol. totiž do Haify přišel a působil zde Bahá'u'lláh, posel víry na Zemi. Dnes zde sídlí Světový dům spravedlnosti, nejvyšší instituce víry, a na hoře Karmel se nachází svatyně Bába s ostatky stejnojmenného zvěstovatele víry.Víra a její principyBahá´í věří, že tento svět byl stvořen jednou prvotní Příčinou, které se potom v různých náboženských tradicích dostalo různého názvu: Bůh, Hospodin, Alláh... Tato prvotní Příčina stvořila svět s určitým záměrem, je myslící entitou. V průběhu dějin posílala na Zemi svoje mluvčí, kteří měli lidem zprostředkovávat víru, záměr stvoření. Aby to bylo možné, posílala Příčina v různých dobách různé prostředníky, schopné mluvit jazykem doby a kultury, kam přišli, aby svět spravili o "Božím" plánu vzhledem k fázi vývoje lidstva. Tito prostředníci jsou bráni za odraz nepoznatelné Příčiny, a tudíž věrnými tlumočníky Slova a nepostradatelnými duchovními inspiracemi lidstva. Celý záměr se tedy uskutečňuje v etapách, podle toho jak je lidstvo připraveno a co všechno už je schopno přijmout. Mezi "Božími" prostředníky nejdeme Abraháma, Mojžíše, Ježíše nebo Mohameda a linie končí u Bába, který tento Adamův cyklus završil, když anticipoval příchod Bahá'u'lláha. Vedle toho existuje i "árijský" cyklus, kde figurují Kršna, Zoroastres a Buddha.Bahá'u'lláh otevřel závěrečný cyklus, kdy mají být setřeny rozdíly mezi náboženstvími, rasami, kulturami nebo pohlavími. Vychází se i z toho, že Příčina vždy určila společenskou jednotku, která měla lidstvo spravovat. Přes kmenová zřízení, poleis, království a státy jsme tak dospěli do fáze, kdy se má lidstvo sjednotit na celoplanetární úrovni, s jedinou vrcholnou institucí, a to vše při zachování kulturních specifik. Stoupenci Bahá´í si zakládají na integraci do svého okolí, odsuzují extrémní projevy náboženské separace (ať už ve formě předsudků jedněch vůči druhým, nebo v podobě mnišství a askeze).Na Bahá´í mohou lidé hledět se shovívavostí, jako na malé dítě, pravdou ale je, že se jedná o velmi tolerantní náboženství, snažící se odstranit předsudky a bariéry mezi lidmi, a že mezi jinými věrami, které mívají dosti krvavé dějiny, se jedná o skutečný unikát.