Haifa

Haifa je přístavem Izraele a hlavním městem distiktu Haifa. Všechny lodě z Evropy a ze světa kotví právě zde. Těm, kteří přijíždí do Izraele trajektem, bude Haifa s nejvyšší pravděpodobností bránou do Izraele. A možná i dál, na hoře Karmel trůní dominanta města, svatyně Báb stejnojmenného proroka Bahá´í, jehož jméno v překladu znamená brána. Největší izraelský přístav má mnoho společného s ekonomickým hegemonem Izraele, Tel Avivem. Jedná se o stejně nezvykle sekularizované město, kde se nachází poskrovnu náboženských památek, za to zde v hojné míře naleznete světskou zábavu všeho druhu: od klubů po množství výstavních síní a muzeí. Haifa si s ničím nezadá s jinými dravými městy Západu, jedná se o rychle se rozvíjející oblast, i když vítr z plachet jí bere zmiňovaný Tel Aviv a turisticky atraktivní Tiberias.Haifa vděčí za svůj ekonomický boom nejen příznivé pobřežní poloze, ale i závratnému imigračnímu tempu. V 19. stol. sem přicházeli Židé z Rumunska, po 2. světové válce už téměř  z celé Evropy a jejich počet vyrostl na téměř 150 000. Haifa byla vždy branou pro imigranty. Hned v r. 1923 zde vyrostla universita Technion, nová předměstí a továrny.Město tedy narozdíl od těch vnitrozemských není charakterizováno množstvím synagog, kostelů a mešit. Na druhou stranu Haifě dominuje zmiňovaná Baháisticka svatyně. Z biblické hory Karmel jsou nádherné výhledy na město, zvláště z Haifské university. Vedle Baháistického komplexu budov nabízí svahy Karmelu i jiné zajímavosti, starý karmelitánský klášter a Eliášovu jeskyni.Ve městě lze nalézt mnoho museí, z toho osm patří k těm známějším. Polovina z nich je přírodovědného rázu. Světské vyžití dovoluje koňský ranč v blízkosti kibucu Beit Orein, nabízí zde i vyjížďky džípem.PlážeHaifa je proslulá svými plážemi, i když na rozdíl od těch Tel Avivských leží stranou centra. Oblíbenou destinací je Karmelská pláž. Ta bývá přeplněna plážovými sportovci všeho druhu a řadami slunících se lidí,, přístupná je autobusem ze zast. Haifa Centrum. Oblázková pláž Bat Galim leží několik minut od stejnojmenné zastávky. Na jih od hlavní promenády leží Student Beach, oblíbená právě mladými, kteří zde neustále popíjí, a tak je snadné dát se do řeči. Nutno dodat, že pláž žije hlavně v noci. Promenáda se začíná vinout ve vzdálenosti asi 15min severně od zast. Hof Ha Carmel a i díky tomu, že je domovem proslulých podniků, si říká o večerní procházku. Obecně vzato, čím dále od centra (kde je přístav), tím klidnější pláže jde nalézt.