Galilejské jezero

Galilejské jezero, známé též jako Kineretské (hebr. kiner, čili harfa, lyra), Tiberiadské, či Gnezeratské. Nachází se v Severním distriktu. Je součástí geografického jevu nazývaného velká příkopová propadlina, který existuje díky tření africké a arabské tektonické desky. Linii zlomu opisuje i tok řeky Jordán, Mrtvé moře a dále Akabský záliv, ne jehož břehu leží Eilat. Jezero je 18 km dlouhé a v nejširším bodě 13 km široké. V nejhlubším bodě dosahuje -49 m a jeho pobřeží měří 53 km, což skýtá spoustu příležitostí ke koupání a procházkám. Jezero samotné se nachází 200 m pod hladinou moře. Jediným velkým přítokem je řeka Jordán, na jaře se objevují potůčky, které ale záhy vysychají. Jiný velký přítok zde není. Jezero se tak stává slanějším, což je jev charakteristický pro většinu jezer. Dochází k němu v důsledku odpařování vody a usazování minerálů, včetně soli, nicméně v Galilejském jezeře tento proces probíhá mnohonásobně rychleji, i díky teplému klimatu, odpařování napomáhajícímu. Podobný proces vznikl např. ke vzniku Mrtvého moře.Na velké části jeho břehů se rozkládají kempy, ty mají ovšem poněkud jiný charakter, než jak jsem na ně zvyklí od nás. Ne všechny pláže jsou písečné a na rozdíl od mořských břehů je vstup do některých zpoplatněn, většinou se jedná o přilehlé břehy hotelových komplexů. Jezero samotné nabízí nepřeberné množství zážitků. Nedaleko centra Tiberiady se nachází kibuc En Gev, který pořádá třikrát denně vyjížďky lodí do města a zpět. Konkurenci tvoří lodě kotvící na Lido Beach. Na břehu jezera jsou i aquaparky poskytující vybavení pro vodní sporty. Lze si tak zkusit vodní lyžování, windsurfing, jízdu na vodních skútrech aj.Okolí Galilejského jezera nabízí i jiné vodní potěšení, např. lázně s termálními prameny Hammat Tiberias, nacházející se na jižním okraji Tiberiady. Jedná se o komplex s bazény, masážními salony, tělocvičnami a také světově proslulou léčebnou. Vedle místních pramenů se zde užívá i bahna z Mrtvého moře. V areálu jsou také klasické plavecké bazény. Nutno dodat, že služby lázněmi poskytované mohou vyjít neubytované návštěvníky poměrně draho.