Tabgha a okolí Galilejského jezera

V okolí Galilejského jezera se rozkládá národní park Hammat Tiberias. Našince může překvapit podoba národního parku, v tomto případě se jím míní především památkové rezervace. V tomto případě lze v parku nalézt zbytky tureckých lázní ze 6. stol př. Kr., jež jsou součástí Muzea Ernesta Lehmana (Ernest Lehman Museum). V areálu parku se nachází i prastará synagoga ze 4. stol. př. Kr., zajímavá mozaikovou podlahou.Další pozoruhodností je Hammat Gader, místo známé horkými sirnými prameny, jež mají mít léčivé účinky. Areál je na východním břehu Galilejského jezera. Známý je též bahenními kúrami a výběhem pro krokodýly, naštěstí oddělenými od návštěvníků.S oblastí Tabgha se dostáváme do krajiny, kam se výrazně otiskl Nový zákon. Jedná se o menší oblast na pobřeží jezera, několik kilometrů severně od Tiberiady. K nalezení je zde hned několik významných míst, která by podle tradice měla pamatovat události zaznamenané v evangeliích. Nachází se zde kostel Rozmnožení chlebů z 5. stol. Odkazuje k příběhu Matoušova evangelia, Ježíš zde měl nasytit pětitisícový dav zázračným rozmnožením několika chlebů a ryb. Ještě starší je kostel Petrova primátu ze 4. stol., nicméně přestavěného r. 1933. Má stát na místě, kde se udál Ježíšův zázrak chození po vodě. Na Hoře Blahoslavenství zase vyslovil osm blahoslavenství, kterými povzbudil slabé tohoto světa. Na památku epizody z Matoušova evangelia zde dnes stojí chrám z 20. stol. Do místa zvaného Yardenit, nebo také Baptismal Site (angl.), jezdí houfy křesťanských turistů, aby se nechaly pokřtít. Právě zde měl Jan Křtitel pokřtít Ježíše vodou Jordánu. Břeh Jordánu je, bohužel pro poutníky, politicky nestabilním prostředím. Dnes sem mohou pouze několik dní v roce a i tento stav může vzít rychle za své. O stávající situaci se lze informovat v turistických informačních centrech, např. v Tiberiadě. Za pozornost stojí i vesnička Bethsaida, ležící na severním pobřeží jezera. Narodili se zde hned tři apoštolé, Petr, Ondřej a Filip, v jejím okolí mělo dojít k zázraku uzdravení slepého. Dnes je Bethsaida víceméně archeologickým nalezištěm, objevena byla až r. 1996. Místo zmiňuje i Babylónský Talmud, nacházelo se na hranicích tehdejšího Izraele a hrálo důležitou roli ve věcech kultu a náboženského práva. I římské dějiny na místo pamatují, Josephus Flavius sem situuje pohřebiště Filipa, syna Heroda Velikého. A právě zde měly začít nepokoje, které přerostly ve velké židovské povstání z r. 67 po Kr., vedoucí ke zničení druhého Chrámu a počátku židovské diaspory.