Kafarnaum

Vesnici a později městu Kafarnaum (lat. Caperanum, hebr. Kfar Nachum, čili "Vesnice Nachumova," jehož osoba je dodnes záhadou) by se stěží dostalo takové pozornosti, kdyby nemělo být svědkem tolika biblických událostí. Ježíš sem odešel z Nazaretu po uvěznění Jana Křtitele. Učinil zde několik zázraků, uzdravil několik posedlých a nemocných. V Kafarnaum měli také žít apoštolé Ondřej s bratrem Šimonem, Jakub Zebedeův a jeho bratr Jan. Autor stejnojmenného evangelia, celník Matouš, zde měl vykonávat svůj úřad.Tam, kde na přelomu letopočtů stávala původní obec, dnes nalezneme pouze vykopávky, které si lze prohlédnout z prosklené budovy, jež se nad nimi vznáší. Nachází se na severozápadě Galilejského jezera, asi 15 km od Tiberiady a kousek od oblasti Tabgha. Archeologické nálezy vystopovaly minulost vesnice nejméně do 2. stol. př. Kr., do éry Hasmoneovců, což dokládají mince té doby. Pozdější město se výrazně podílelo na udržování obchodních styků oblasti s okolním světem (ostatně, Matouš měl být celník). Dělo se tak i zásluhou Viae Maris, "Přímořská cesta," někdejší karavanová stezka. Město, na rozdíl od okolí, nebylo zapojeno do protiřímského povstání r. 67 po Kr. Z rabínských pramenů víme, že zde sídlili minim, k náboženské službě vybraní muži, separováni od ostatního lidu, což by vysvětlovalo tehdejší zvláštnosti v místní synagogální bohoslužbě. R. 746 Kafarnaum poškodilo těžké zemětřesení, nové osídlení pak bylo zbudováno na nové pozici, přibližně v místech dnešního pravoslavného kostela. Po městě jakoby se potom slehla zem, z 11. stol. existuje zmínka o jeho opuštění a od křižáckých válek po něm není ani vidu, ani slechu. Kafarnaum vzkřísil až americký archeolog Edward Robinson v r. 1838, časem se našly zbytky staré synagogy. Od počátku 20. stol přešlo místo pod správu františkánů.Místní synagoga také ještě nevydala všechna svá tajemství, zatím se nepodařilo určit její stáří, rozhodně je starší našeho letopočtu. V období Ježíšově už měla být zbudována, a to velmi honosně a pečlivě. Mocnost kamenných zdí dosahuje skoro půldruhého metru. Nejspíše zde vznikalo postupně několik synagog na stejném místě. Každopádně se synagoga objevuje v Bibli, podle Markova evangelia zde měl Ježíš učit.Ve městě byla také odkryta budova stojící stranou ostatních. Vzhledem ke zbytkům nástěnných maleb se usuzuje, že domu byla vykazována mimořádná úcta křesťany 2. stol. Asi o dvě stě let později zde měl stát malý kostel, který v 5. stol. nahradil impozantnější byzantský. Podle legendy se jedná o dům apoštola Petra, což vzhledem k uvedeným faktům nemusí být daleko od pravdy. Z areálu dnes zbyly pouze ruiny