Judská poušť

Judská poušť se nachází na východě Izraele, mezi Judskými horami a Mrtvým mořem. I když svou rozlohou (asi 1 500 km2 ) se řadí k malým pouštím, nalezneme zde mnoho fascinujících přírodních rezervací, historických památek a v klášterů. Poušť je protkána několika řekami, které v kamenité poušti vyčarovaly rozmanité kaňony (některé z nich jsou až 500 m hluboké). Některé řeky jako např. Argot, nebo Prat mají vodu celoročně a vytvořily se kolem nich oázy. Na úpatí útesů tyčících se do výšky 300 m n.m. leží přírodní rezervace Ein Gedi, kde oko každého příchozího potěší potůčky, tůně a vodopády chladivé vody - jaký div v rozpálené poušti kolem Mrtvého moře!   Ačkoliv se Judská poušť rozkládá blízko Jeruzaléma, je relativně málo obydlená. Pouze po obvodu pouště bylo založeno několik doposud existujících osad. V průběhu historie se Judská poušť stala jak úkrytem pro rebely a fanatiky, tak útočištěm pro mnichy a poustevníky, kteří zde rozjímali o světě. V době vlády Makabejců (cca před 2 000 lety) zde byly vybudovány ohromné pevnosti jako např. Masada nebo Herodion. V Judské poušti, v Kumránských jeskyních, byly také nalezeny Svitky od Mrtvé moře. Nálezy starověkých svitků a jejich zlomků obsahují biblické a další náboženské texty. Okolnosti nálezu nejsou příliš jasné. Svitky byly objeveny roku 1947 třemi beduíny, kteří chtěli svůj nález dobře zpeněžit a zveřejněny v roce 1948. V roce 1949 byly prozkoumány a odvezeny do USA. Roku 1954 se zásluhou jeruzalémského docenta Jigaela Jadina navrátily do Izraele a byly umístěny do Svatyně knihy (křídlo Izraelského muzea nedaleko Givat Ram v západním Jeruzalémě). Druhá důležitá sbírka spisů existuje v Rockefellerově muzeu – archeologickém muzeu v Jeruzalémě. V době byzantské působil v Judské poušti mnišský řád zvaný Laurové, jejichž životní styl se zakládal na životě v naprosté izolaci a samotě. Bylo zde vystavěno několik ohromných klášterů, které byly vytesány do skal. Mniši se během modlitebních dní scházeli v malých pokojíčcích, které byly stejně jako kláštery, vytesány do skal. Některé z dávných klášterů existují dodnes – např. Klášter Mar Saba, založil ho v r. 482 svatý Sabas. V 7. století povraždili mnichy Peršané, v 8. století už zde žilo 5 000 přívrženců. Dnes žije v klášteru jen hrstka mnichů, klášter samotný však slouží původnímu účelu. Větší část celého komplexu byla postavena znovu v r. 1834 po velkém zemětřesení. Ženám je do kláštera vstup zakázán. Než do pouště vyrazíme, je důležité pamatovat na volné vzdušné oblečení (např. plátěné kalhoty, lehkou košili), trekkingové boty, klobouk nebo šátek na hlavu, nutností jsou i sluneční brýle, opalovací krém a dostatek vody (v případě delšího pěšího pochodu, alespoň dva litry na osobu). Pokud cestujete do pouště sami půjčeným terénním vozidlem, měli byste se informovat na bezpečnostní situaci. Jsou místa, která jsou bezpečná stále a kam se dá jet i v době nepokojů. V každém případě však je nutné mít s sebou profesionálního průvodce nebo někoho, kdo poušť dobře zná. V případě cesty s cestovní kanceláří není nutné podnikat žádné speciální kroky k bezproblémové cestě do Judské pouště.