Bezpečnost v Izraeli

Vzhledem k obrazu, jaký nám o Izraeli buduje každodenní zpravodajství, napadne každého zájemce o cestu do Izraele, zda-li je země bezpečná pro turistu.

Podmínky pro vstup do Izraele

Důležité je vlastnit cestovní pas s platností alespoň dalších 6 měsíců. V Izraeli můžete pobývat maximálně 3 měsíce bez víza, a to pouze jako turista (tj. ne jako pracovník apod.).

Cestování v Izraeli

Pokud nejste v Izraeli s cestovní kanceláří, ale na vlastní pěst, nabízí se stejný způsob dopravy jako u nás, a to autem, autobusem a železnicí.

Historie Jeruzaléma II

R. 614 při válkách s Byzancí Jeruzálem zdevastovali Peršané, ale po definitivním ovládnutí města muslimy r. 638 byl povolen návrat židů i křesťanských uprchlíků do města. Na chrámové hoře rychle vyrostla mešita Al-Aksá s proslulým Skalním dómem.

Doprava do Izraele

Do Izraele se cestuje třemi nejběžnějšími způsoby dopravy: letadlem, lodí a autem nebo autobusem. První způsob je nejsnazším, nejfrekventovanějším a prakticky jediným možným.

Rituály židovského života

Vedle každoročně se vracejících náboženských svátků prochází Židé v průběhu života také neopakovatelnými rituály, doprovázejícími významné životní změny a okamžiky, jako jsou svatba, početí nebo smrt.

Mrtvé moře

Mrtvé moře (hebr. Yam Ha-Melah - Slané moře, nebo Jam Ha-Mavet - Moře smrti, arab. Al Bahr al Mayyit - Mrtvé moře) je nejníže položené místo na světě, leží 420 m pod hladinou moře.

Sionismus

Celé 19. stol. se neslo v duchu nacionálních hnutí. Po celém světě vznikají národně obrozenecké spolky a s požadavkem o politické zrovnoprávnění a časem osamostatnění postupně vystupuje spousta uskupení.

Kibucy

Kibucy (kibbutzim, sing. kibbutz; shromáždění) jsou hospodářské usedlosti na území Izraele, hospodařící formou kolektivního vlastnictví.

Židovské svátky v roce

Základem svátečního roku každého náboženství je kalendář. Právě ten umožňuje orientaci v posloupnosti svátků a jejich zdárné slavení.

Syndicate content